ISO 9001, 14001 & 27001
Sinds 1974 de beste service
Trotse leverancier van
4.5 Beoordeling

1. Intro

Wanneer je klant bent bij Nou, dan worden je persoonlijke gegevens door Nou verwerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je een contract aangaat met Nou of een account aanmaakt in onze webshop. Wij gaan altijd verantwoord, en volgens de regels van de AVG, met je persoonlijke gegevens om.

In deze Privacy Verklaring beschrijven we wie wij zijn, hoe en met welk doel wij je persoonlijke gegevens verwerken binnen Nou, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere belangrijke informatie. We proberen dit alles te beschrijven in begrijpelijke taal. Echter, mocht je na het doorlezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebben over hoe wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Ook geven we graag informatie over ons gebruik van cookies.

Cookieverklaring

Bekijk hier de cookieverklaring.

Ook willen wij je erop wijzen dat we constant bezig zijn met het ontwikkelen en verbeteren van Nou. Als dit enige gevolgen heeft voor de wijze waarop wij je persoonlijke gegevens verwerken, dan zal dat in deze Privacyverklaring worden weergegeven. Daarom is het goed om af en toe de Privacyverklaring door te nemen bij veelvuldig gebruik van deze website. Onderaan dit document vind je de datum waarop de Privacyverklaring voor het laatst is aangepast.

2. Wie zijn wij?

Nou is een totaalleverancier van print- en scanoplossingen en bijbehorende dienstverlening.
Onze contactgegevens zijn:

Nou
Lange Amerikaweg 102
7332 BR Apeldoorn

Wil je contact met ons opnemen? Kijk voor de contactgegevens onderaan deze verklaring.

3. Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Nou verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Orderverwerking en uitvoering van een contract:
We verwerken jouw persoonlijke gegevens om je aankoopovereenkomst voor te bereiden, te ontvangen, te verwerken en uit te voeren.
Administratieve zaken:
We verwerken jouw persoonlijke gegevens voor administratieve en financiële zakelijke activiteiten, zoals rapportages en het beheren en verwerken van facturen en incasso’s.
Marketing en communicatie:
We verwerken jouw persoonlijke gegevens om klantenservice en –ondersteuning te kunnen verlenen, om onze relatie met je te onderhouden, voor onze marketingactiviteiten, om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen, om je toe te voegen aan een loyaliteitsprogramma en/of je te kunnen informeren over onze diensten.
Wettelijke doelen:
We verwerken jouw persoonlijke gegevens om je te kunnen identificeren, om fraude te kunnen tegengaan, om accountantsonderzoeken te kunnen uitvoeren, om een rechtsgang te kunnen starten, om veiligheid binnen het bedrijf te garanderen en om te handelen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.
Orderverwerking en uitvoering van een overeenkomst:
Als je een bestelling doet bij Nou, is het voor ons zeer belangrijk dat we je persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan om je bestelling te kunnen verwerken en afleveren, ook willen we je op de hoogte kunnen houden van de verwerkingsstatus en –indien nodig– om retourzendingen te kunnen verwerken. Daarom hebben we de contactgegevens van jou en je organisatie nodig.
Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een partij die er voor zorgt dat je pakket wordt bezorgd. Je persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met vervoerders om de juiste zending op de juiste plaats te kunnen bezorgen, of om retourzendingen bij je op te halen.
Wanneer je kiest voor elektronisch betalen, kunnen je gegevens worden verwerkt door een betaaldienstverlener. In dat geval is de betaaldienstverlener verantwoordelijk voor de verwerking van je betaling. Ook zij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, zoals de AVG-wet voorschrijft.
Legitieme basis: het uitvoeren van een (aankoop)overeenkomst

Administratieve activiteiten

Facturen en incasso’s:
Nadat een bestelling is geplaatst en is verwerkt of is afgeleverd, zullen we daarvoor een factuur sturen. Nou verwerkt ook persoonlijke gegevens wanneer er debiteuren zijn met open of onbetaalde rekeningen. Klanten met openstaande bedragen komen in een geautomatiseerd aanmaningsproces terecht en zullen regelmatig een betalingsherinnering ontvangen.
Legitieme basis: Legitiem belang

Communicatie, marketing en loyaliteitsprogramma’s

Klantrelatie:
Jouw relatie met Nou is voor ons erg belangrijk. Daarom willen we er graag voor zorgen dat jouw contactgegevens altijd up to date zijn. Klantrelatiebeheer omvat ook het aanmaken van een overeenkomst met je of het registreren van een account in ons systeem. Het omvat ook het delen van je gegevens met andere afdelingen van Nou om bestelvoorstellen op te stellen of facturen te versturen naar de juiste persoon. Daarom verzamelen we jouw contactgegevens.
Legitieme basis: Uitvoeren van een overeenkomst, legitiem belang
Klantenservice:
We willen in staat zijn je razendsnel te helpen wanneer je met ons contact opneemt voor een vraag of een klacht. Om dat te kunnen doen, moeten we je persoonlijke gegevens verwerken in de vorm van aantekeningen (digitaal) en het registreren van chats of telefoongesprekken die je kunt hebben met onze medewerkers. We gebruiken deze informatie niet alleen om de oplossing van uw vraag te bewerkstelligen maar ook om de kwaliteit van onze services te analyseren en verbeteren. Voor dat doel verzamelen we je contactgegevens en je vraag of klacht. In specifieke gevallen kan je dossier worden gebruikt voor opleidings- en/of trainingsdoeleinden.
In het geval dat een product dat is aangekocht bij Nou defect is of niet aan de verwachting voldoet kunnen wij derde partijen inzetten om reparaties uit te voeren of andere diensten te leveren. Dienstverleningsverzoeken gedaan aan Nou kunnen rechtstreeks worden afgehandeld door haar leveranciers; de persoonlijke gegevens die voor dat doel worden gedeeld met deze derde partijen is beperkt tot slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de gevraagde dienst, en uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van die dienst.
Legitieme basis: Uitvoering van een overeenkomst
Marketing en promotionele aanbiedingen:
Ben je al een klant van Nou, of heb je eerder aangegeven dat je onze promotionele aanbiedingen wenst te ontvangen dan kun je worden toegevoegd aan een distributielijst van ontvangers aan wie e-mails, (digitale) catalogi, folders en/of brochures worden verzonden. We gebruiken je persoonlijke gegevens om deze aanbiedingen en uitingen te kunnen versturen.
Legitieme basis: Instemming, legitiem belang
Deelname aan loyaliteitsprogramma’s:
We kunnen je persoonlijke gegevens verwerken als je aangeeft deel te willen nemen aan één van onze mogelijke loyaliteitsprogramma’s, om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen of om terugkoppeling te kunnen geven via klanttevredenheids- of klantbehoefte onderzoeken. Voor dat doel kan Nou je contact- en accountgegevens verzamelen en verwerken.
Legitieme basis: Instemming
Wettelijke doelstellingen:
Klantgegevens kunnen nodig zijn bij onderzoek, preventie of oplossing van gevallen van fraude. We kunnen ook verplicht worden jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan publieksrechtelijke instanties (zoals justitie of de belastingdienst) in de gevallen waarin dit noodzakelijk blijkt om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Ook indien een klant weigert aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen kan Nou de persoonlijke gegevens van deze klant verstrekken aan haar rechtsbijstand voorziening om gerechtelijke stappen te ondernemen met het doel een betaling te bewerkstelligen.
Legitieme basis: Wettelijke plicht

4. Welke persoonsgegevens verzamelen jullie?

Als je zaken doet met Nou kunnen we de volgende persoonsgegevens van je verzamelen:

 • Contactgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, E-mail, Telefoonnummer).

 • Bedrijfsgegevens (Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Plaats, Kamer van Koophandel inschrijfnummer, BTW-Nummer)

 • Accounts (Gebruikersnaam, GebruikersID, Wachtwoord(versleuteld))

 • Ordergegevens (Datum/Tijd, Artikel of Dienst en Aantal, Orderstatus, Orderbedrag, Verkoopprijzen en Orderkosten, Betalingscondities en Transactiegegevens)

 • Marketing & communicatie gegevens (Je opt-in/opt-out keuzes voor direct marketing / persoonlijke aanbiedingen, Nieuwsbrieven en dergelijke) Deze gegevens kunnen per verkoopkanaal verschillen

 • Deelname gegevens (of je gebruik maakt van een bepaalde promotie of loyaliteitsprogramma)

 • Customer Contact Center - gegevens (registratie van je contact met ons Customer Contact Center, inclusief correspondentie per e-mail of brief, en telefoongesprekken)

 • Details over website gebruik (cookies en dergelijke)

5. Op basis van welke rechtsgeldige gronden worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal voor elk van de verwerkingen van persoonlijke data een rechtsgrond aanwezig moeten zijn om rechtsgeldig te zijn. Persoonsgegevens geassocieerd met Nou verwerken wij op basis van de volgende vier rechtsgronden:

1. Voor het, ten behoeve van jou, uitvoeren van een order of (service)contract, of
2. vanwege het moeten voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift, of
3. voor een legitiem belang dat door ons wordt nagestreefd, of
4. met je uitdrukkelijke instemming.

Uitvoering van een overeenkomst
Gaan wij een overeenkomst aan met jou dan gebruiken we je persoonlijke gegevens welke noodzakelijk nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn onze verplichtingen, welke voortkomen uit de overeenkomst, uit te voeren. Het verwerken van orders, contracten en diensten valt onder deze rechtsgrond.

Wettelijk plicht
Wij zijn wettelijk verplicht om je persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Legitiem belang
Ten behoeve van de volgende legitieme belangen gebruiken wij je persoonlijke gegevens:

 • Om ons te kunnen verdedigen gedurende een mogelijke rechtsgang

 • Om de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren

 • Om een duurzame relatie met jou als klant te kunnen onderhouden, en je producten en/of diensten te kunnen aanbieden (onder ander via direct marketing)

Je persoonlijke gegevens kunnen we in een gepseudonimiseerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe we een service kunnen verbeteren en ontwikkelen, maar ook voor algemene, statistische en analytische doeleinden of voor een rapportage. Indien daartoe aanleiding is kunnen wij je persoonlijke gegevens verwerken voor het onderzoeken of voorkomen van fraude of om wettelijke plichten te vervullen. Het verwerken van de persoonsgegevens voor deze doelen vervult daarom voor ons een legitiem doel.

Toestemming
Zijn de voorgaande drie rechtsgronden niet van toepassing, dan zullen wij je gegevens uitsluitend gebruik na je expliciete toestemming. Je kan te allen tijde je expliciete toestemming intrekken. In de paragraaf ‘Ik wil mijn gegeven toestemming intrekken’ kun je lezen hoe je dat doet.

6. Aan wie verstrekken wij je persoonlijke gegevens?

Het kan zijn dat wij je gegevens verstrekken aan derden. Dit is altijd in overeenstemming met de bepalingen uit de Privacyverklaring en voor zover dat bij wet is toegestaan. Wij zullen echter nooit je persoonlijke gegevens delen met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Je persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende mogelijke ontvangers:

Interne afdelingen en andere ondernemingen binnen Nou
Wij kunnen je persoonlijke gegevens intern delen met onze afdelingen (zoals debiteurenbeheer) en met andere entiteiten binnen Nou. Altijd met het doel om jou van de juiste informatie, producten of diensten te kunnen voorzien of voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, promoties en communicaties. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om mogelijke illegale activiteiten, fraude en/of data beveiligingsinbreuken of inbreuken op onze voorwaarden te kunnen voorkomen, opsporen en/of te onderzoeken.

Autoriteiten
We kunnen je persoonlijke gegevens delen met toezichthoudende instanties zoals de belastingdienst, de douane, de politie en andere publiekrechtelijke instanties. Wij verstrekken je persoonlijke gegevens:

 • Indien dit noodzakelijk is om strafbare activiteiten op te sporen of te voorkomen

 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht of gerechtelijk bevel

 • Als dit noodzakelijk is om ons beleid af te dwingen, of de rechten en vrijheden van anderen te garanderen

Bedrijven voor zakelijke dienstverlening (gegevensverwerkers)
Om te helpen onze dienstverlening uit te voeren kunnen wij gebruik maken van zakelijke dienstverleners. Deze organisaties zijn door ons contractueel gebonden en handelen alleen volgens onze instructies. Zij mogen de verstrekte persoonsgegevens niet verwerken voor hun eigen doeleinden.

Betaaldiensten
Bij de aankoop van het product kan je worden gevraagd betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen rechtstreeks door de betaaldienst worden gebruikt. Deze betaaldienstverlener is verantwoordelijk voor het uitvoeren van je betaling binnen de door de wet daartoe gestelde grenzen.

Anders
Het kan voorkomen dat wij je gegevens aan derden verstrekken. Dit doen wij alleen aan derden die onderdeel zijn van Nou of ondernemingen die daar onderdeel van zullen gaan uitmaken en/of haar rechtsopvolgers, als gevolg van herstructurering, fusie of acquisitie.

7. Het overbrengen van je persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens worden niet overgebracht naar een locatie buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

8. Het opslaan van je persoonlijk gegevens

Jouw persoonlijk gegeven worden geanonimiseerd of verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor de doelen die benoemd worden in deze Privacy Verklaring. In sommige situaties worden bepaalde elementen van je persoonlijk gegevens voor een langere periode opgeslagen. Dit heeft te maken met wettelijke verplichtingen opgelegd door publieke instituten.

We kunnen je persoonlijke gegevens bewaren voor onze de volgende doelen: fraudeherkenning, het behandelen van mogelijke disputen of het faciliteren van onze contractuele verplichtingen met derde partijen zoals bijvoorbeeld onze leveranciers.

9. Hoe kun je jouw privacy rechten uitoefenen (persoonlijke rechten van betrokkenen)?

Je kan altijd:

 • ons verzoeken om inzage in, aanpassingen of verwijdering van jouw geregistreerde persoonlijke gegevens

 • bezwaar maken tegen marketingactiviteiten aan jou gericht

 • algemeen bezwaar maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens

 • ons vragen om je gegevens over te dragen aan een door jou aan te wijzen derde (dat portabiliteit)

Wil je deze rechten uitoefenen dan kun je bij ons een verzoek indienen. Hiervoor kun je gebruik maken van de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze Privacy Verklaring. Houd er dan rekening mee dat wij kunnen vragen om aanvullend bewijs van je identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot jouw gegevens kunnen krijgen. Mocht je niet langer gebruik willen maken van onze direct marketing uitingen dan kun je ons dit via de contactgegevens laten weten.

10. Ik wil mijn gegeven toestemming intrekken

Je kunt jouw gegeven toestemming ten allen tijde weer intrekken. Houd er dan wel rekening mee dat dit niet met terugwerkende kracht kan, en dat het eventjes kan duren voordat deze wijziging in al onze systemen is doorgevoerd. Toestemming voor direct marketing kun je intrekken door op de ‘unsubscribe’-link onderaan een door ons verzonden marketing-e-mail te klikken. Of je voert de wijziging door in ‘je voorkeuren’ nadat je bent ingelogd op onze webshop. Het intrekken van toestemming voor andere activiteiten kan je via een schriftelijk verzoek doen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring of via de mail.

11. Waar dien ik een klacht in?

Wil je een klacht indienen, dan kun je dat doen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag.

12. Hoe neem ik contact op met Nou?

Heb je een vraag over de wijze waarop wij je persoonlijke gegevens verwerken, dan kun je contact opnemen via het mailadres theo@nou.nl of per post aan:

Nou
Lange Amerikaweg 102
7332 BR Apeldoorn

13. Wanneer is deze Privacy Verklaring voor het laatst aangepast?

Deze Privacy Verklaring is aangepast op 3 januari 2024.